Yazarlara Bilgi   
Yayın Kurulu   
Son Sayı   
Arşiv   

THE JOURNAL OF THE CHILD / HAZİRAN 2003

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Sepsis Yaklaşımı Kılavuzu, [3(2):86-91, 2003]
Metin KARABÖCÜOĞLU
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Pübertal Jinekomastinin Patofizyolojik Mekanizmaları ve Tedavi Uygulamaları, [3(2):92-99, 2003]
Orhan DERMAN, Nuray ÖKSÜZ KANBUR
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Akut Skrotum, [3(2):100-105, 2003]
K. Varım NUMANOĞLU, Onur ÖZEN, Fatma DEMİREL
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Yenidoğan Sonrası Üriner Sistem İnfeksiyonları ve İki Yıllık İzlem Sonuçları, [3(2):106-113, 2003]
Solmaz ÇELEBİ, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Yaşamın İlk Haftasında Konjenital Kalp Hastalığı Sıklığı, [3(2):114-118, 2003]
Nalan KARABIYIK, Sultan KAVUNCUOĞLU, Resmiye BEŞİKÇİ, Kazım ÖZTARHAN, Emel K. ALTUNCU, Zeynel ALBAYRAK, Sibel ÖZBEK
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Primer Enürezis Noktürna Tedavisinde Davranış, Alarm Yatağı ve Desmopressin Tedavilerinin Etkilerinin Karşılaştırılması, [3(2):119-123, 2003]
Ahmet Rıfat ÖRMECİ, Beysun İSTANBULLU, Elif ÇOMAK, Hicran ALTIN
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Sıklığını Etkileyen Sosyodemografik Risk Faktörleri, [3(2):124-130, 2003]
Faruk ÖKTEM, Mustafa ÖZTÜRK, Elif ÇOMAK, Şeref OLGAR
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Yenidoğan Ünitesinde İzlenen Nöral Tüp Defektli Bebeklerin Değerlendirilmesi,  [3(2):131-135, 2003]
Mehmet KILIÇ, Erdal TAŞKIN, Yaşar DOĞAN, A. Denizmen AYGÜN
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Van İlinde İlkokul Çağı Çocuklarında Başağrısı, [3(2):136-138, 2003]
Ömer ANLAR, Temel TOMBUL, Hüseyin ÇAKSEN
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Hışıltı Atağı Geçiren Çocuklarda Rekürrens Riskinin İncelenmesi, [3(2):139-143, 2003]
Bülent ÜNAY, Savaş ÇETİNAY, Erol KISMET, Rıdvan AKIN, Erdal GÖKÇAY
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Kronik Karın Ağrılı Çocuklarda Helicobacter pylori İnfeksiyonu: Prevalans, Tanı, Tedavi ve Risk Faktörleri, [3(2):144-150, 2003]
Ahmet Rıfat ÖRMECİ, Ümran HEKİMOĞLU
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Çocuklarda Clostridium difficile'ye Bağlı Kolit, [3(2):151-155, 2003]
Derya GÜMÜŞ, Ergin ÇİFTÇİ, Erdal İNCE, Ülker DOĞRU
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Nail Patella Sendromlu Bir Aile: Vaka Sunumu, [3(2):156-159, 2003]
Fatma DEMİREL, Ayhan SÖĞÜT, Ceyda ACUN, Nazan TOMAÇ, Bahri ERMİŞ, Birol YÜKSEL
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

Siklik Kusma Sendromu: Vaka Sunumu, [3(2):160-163, 2003]
Naci ÖNER, Semra SÖKÜCÜ
ÖZET
SUMMARY
TÜM METİN

MAKALE İSTEKLERİNİZ İÇİN:   E-mail: logos@logos.com.tr  Tel: 212 2880541 ve 212 2885022